Sunday, May 26, 2013

Sibuyan Island, NO TO MINING

"NO TO MINING"

Paano malalabanan ng isang Sibuyanon ang issue na ito? Comment below!